Een dagje op De Regenboog

Onze schoolpoort opent elke ochtend om 8u15.

De kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar kunnen nog even spelen op de speelplaats en gaan om 8u30 in de rij staan om naar de klas te vertrekken.

De leerlingen van 4, 5 en 6 gaan vanaf 8u15 zelfstandig naar de klas.

Kinderen die vroeger opgevangen moeten worden kunnen ingeschreven worden in voorschoolse opvang van BKO ’t Merelhofke, ingericht door de gemeente Hemiksem.

In de klassen wordt er hard gewerkt en om 10u10 is het tijd om te ontspannen, een fruitje te eten en te ravotten op de speelplaats tot 10u25. Dan gaan we terug naar onze klassen tot de middag.

De middag begint om 12u05. Onze leerlingen eten in shiften.

De kleuterschool heeft een refter waar ze per klas komen eten. Terwijl de kleinsten als eerste boterhammen eten kunnen de grotere kleuters al even spelen.

In de lagere school gaat het 5de en 6de als eerste eten en kunnen de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar spelen. De kinderen van het 4de leerjaar kunnen op dat moment Franse les volgen op school.

Als volgende gaat het eerste leerjaar eten en de leerlingen van 5 en 6 kunnen op dat moment Engelse les volgen. Tot slot gaat het 3de en 4de leerjaar eten. In het laatste deel van de middag kunnen de leerlingen nog een extra sportactiviteit volgen bij meester Sander.

Om 13u30 gaan we terug naar de klassen om aan de slag te gaan tot het einde van de schooldag. Om 15u10 gaan we terug naar de speelplaats voor een koekje en om te spelen. Als de laatste bel van de dag om 15u25 gaat, gaan onze kids in de klasrij staan waar ze kunnen worden opgehaald.

Kinderen kunnen indien ze niet worden opgehaald ingeschreven worden in de naschoolse opvang van de gemeente, BKO ’t Merelhofke, inschrijven is verplicht. Voor het 4de, 5de en 6de leerjaar is er een studiemoment na school voorzien dat telkens duurt tot 16u10. Tijdens de studie kan er huiswerk gemaakt worden en om extra uitleg gevraagd worden.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: