Levensbeschouwelijke vakken

Wij hebben in onze school 4 levensbeschouwelijke vakken. Islam, Niet- confessionele zedenleer, Katholieke godsdienst en Protestantse godsdienst.

Islamitische Godsdienst

Juf Hafida

Rooms Katholieke Godsdienst

Juf Suzy

Juf Karen

Ik ben juf Karen en ik geef de lessen RKG op school.
De leerlingen van het 2 e leerjaar krijgen les van juf Suzy.
In mijn vrije tijd kan je me op een tennis- of padelveld vinden.
Daarnaast vind ik het ook fijn om op reis te gaan en cultuur op te snuiven.
Helemaal ontspannen doe ik met een goed boek of een streepje muziek.
Tijdens de lessen RKG denken en praten we over verschillende onderwerpen, we denken na over
moeilijke vragen en gaan op zoek naar onze eigen antwoorden. Via (Bijbel)verhalen ontdekken we
meer over het christendom en dagen we onszelf uit om na te denken over wat ‘geloof’ betekent.
Doorheen de zes leerjaren van de lagere school komen onder andere volgende onderwerpen aan
bod: Mag ik zijn wie ik ben?; Ik voel mij vandaag zo…; Ik wil het goede doen; Vergeving en
verzoening; Anders zijn; Wat maakt mij gelukkig?; Grenzen van het leven; Natuur en cultuur;
Verantwoordelijkheid en engagement. Ook feesten als Kerstmis en Pasen krijgen elk jaar aandacht in
onze lessen.
In onze klas RKG mag iedereen zichzelf zijn! We leren niet enkel over respect voor anderen, maar
proberen het werkelijk te hebben. Daarom leren we ook regelmatig over de godsdienst of
levensbeschouwing van de andere leerlingen op onze school, want iedereen telt mee!

Protestantse Godsdienst

Juf Ann

Ik ben de juf van Pego ( protestantse evangelische godsdienst).

Wat ik heel belangrijk vind in ons klasje is dat ieder zijn eigenheid heeft. We gaan samen op weg …

‘ we groeien, leren, ontdekken, schitteren hier ieder op eigen manier’, met respect voor de ander!

Meester Samuel

Zedenleer

Juf Siska

Mijn naam is juf Siska en ik geef zedenleer op school. Thuis ben ik graag in de tuin of in mijn atelier bezig. Met allerlei afval (zoals zand, glas, kurkenstoppen en piepschuim) probeer ik creatief te zijn op doek. Verder ga ik graag op reis en snuif ik graag allerlei culturen op.