Oudervereniging

Dag beste ouders en sympathisanten,

Wie zijn wij ?

Als ouder bent U automatisch lid van de oudervereniging.  Deze vereniging heeft een groep van enthousiaste ouders, die zich geroepen voelen om toe te treden als actief of helpend lid van het oudercomité.

Wat doen wij voor de school ?

Wij zijn een groep van vrijwilligers die de organisatie en uitvoering van bepaalde activiteiten die gedurende het schooljaar georganiseerd worden ondersteunen.  Belangrijkste activiteiten zijn hier de Kerstmarkt en het schoolfeest, alsook  – als afsluiter van het schooljaar en het uitwuiven van de 6de jaars op de proclamatie – en een heuse BBQ. 

Wat doen wij met al die centjes ? 

Alle “winst” die we bij de verschillende activiteiten boeken, gaan integraal terug naar de school.  Dit bijvoorbeeld door het vervoer van uw kind te betalen als zij op schooluitstap gaan, aankoop van speeltuigen of speelgoed voor de kleuters, sponsoring van bepaalde school acties en dit allemaal om voor U de maximumfactuur per kind zo laag mogelijk te houden.  Ook bieden wij sinds een 4-tal jaar aan alle kinderen op “Goede Vrijdag” met deze gelden een lekker paasontbijt aan.

U voelt zich geroepen ?

In principe houden wij iedere 3e woensdag van de maand onze vergadering in de refter van de leerkrachten om 20.00uur.  Op deze momenten worden alle activiteiten uitgewerkt en de taken verdeeld.  Kan U niet op (al) deze vergaderingen aanwezig zijn?  Geen probleem.  Via mail ontvangt U alleszins het verslag van de vergadering zodat U op de hoogte blijft van de besprekingen of U zich kan opgeven voor een taak die U misschien wel ligt.  Ben je echter niet zo iemand die denkt en/of doet, geen nood.  Helpende handjes zijn ook altijd van harte welkom bij de opbouw en afbraak van de standen en kraampjes.

Inspraak in het reilen en zeilen van de school hebben we niet, maar we onderhouden wel een aangenaam en vlot contact met de directie en de leerkrachten van de school, zodat ook wij op de hoogte blijven van hun noden en hen desgevallend kunnen bijstaan.