Onze visie

Samenwerken met en in diversiteit

In onze school ligt de brede waaier aan culturen aan de basis van onze werking. We vertrekken vanuit respect, erkennen en accepteren van de verschillen tussen onze kinderen en ouders. Een duidelijke communicatie zowel met leerlingen, ouders, leerkrachten en externen is hiervoor belangrijk. Tevens is de communicatie tussen de verschillende teamleden van het grootste belang.

Schoolklimaat en welbevinden – Bewegingsvolle school

Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. We dragen beweging en gezondheid dan ook hoog in het vaandel. We laten geen enkel moment onbenut en zullen sport en spel zo vaak als mogelijk inplannen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen ook op deze manier tot leren komen.
Onze school heeft een sensibiliserende en opvoedende taak om het belang te benadrukken van enerzijds gezonde voeding en voldoende beweging anderzijds. We doen dit aan de hand van bewegingsspeelgoed zowel in als op onze actieve speelplaats. Om de leerlingen op een geconcentreerde manier aan het volgende lesmoment te laten deelnemen zorgen de leerkrachten voor fijne, ludieke en bewegingsvolle tussendoortjes.

Persoonlijke ontwikkeling – Elk kind doet ertoe

Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, volgen we bij de planning van de lessen de leerplannen van het OVSG (Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten). Deze leerplannen zijn goedgekeurd door de overheid en zijn opgesteld op basis van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die door de Vlaamse Gemeenschap zijn opgelegd. De school is niet-confessioneel. Dit wil zeggen dat de school niet wil kiezen voor een bepaalde religieuze overtuiging. Kinderen kunnen op school vrijuit over religie en overtuiging praten. Respect voor mekaars geloofsovertuiging is een deel van respect voor de persoon.